AKTUALNOŚCI

2018-07-01

Dofinansowania na projekt partnerski.


Marcin Olszewski


Dotacja dla grupy partnerskiej.

 

 

Projekt o nazwie: Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, złożony w konkursie o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 3. Efektywna i Zielona Energia, działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs numer RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17, został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie. Liderem projektu jest firma P.P.H.U. Lepsza Energia Marcin Olszewski. Projekt tworzy 13 przedsiębiorców. W ramach projektu powstanie 16 mikroinstalacji pv, o łącznej mocy zainstalowaniej 0,63 MWe.

powrót do listy aktualności


PARTNERZY